AN NHIEN SCIENCE TECHNOLOGY

Chuyên phân phối thiết bị khoa học, hóa chất, sinh phẩm và đồ tiêu hao phục vụ cho các lĩnh vực nghiên cứu khoa học sự sống học, hóa học, y sinh học, chẩn đoán lâm sàng, thú y, vệ sinh thực phẩm, kiểm soát môi trường, kiểm tra chất lượng trong công nghiệp Dược phẩm, Thực phẩm và Hóa chất.

Về CHÚNG TÔI LIÊN HỆ

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Mã sản phẩm : CSE
Nhà sản xuất : FUJIFILM Wako

Mã sản phẩm : WPEK4-xxxx
Nhà sản xuất : FUJIFILM Wako

Mã sản phẩm : 2040 ~ 2377
Nhà sản xuất : Neptune

Mã sản phẩm : BTxx
Nhà sản xuất : Neptune

Mã sản phẩm : C7131
Nhà sản xuất : Hardy Diagnostics

Mã sản phẩm : GP-0x-GP25-0x
Nhà sản xuất : Crosstex

Mã sản phẩm : API®
Nhà sản xuất : bioMérieux

Mã sản phẩm : VITEK® ID
Nhà sản xuất : bioMérieux

Mã sản phẩm : API®
Nhà sản xuất : bioMérieux

Mã sản phẩm : PENASE
Nhà sản xuất : CPC Biotech

Mã sản phẩm : CEFASE
Nhà sản xuất : CPC Biotech

Mã sản phẩm : PEN-LQS
Nhà sản xuất : CPC Biotech

Mã sản phẩm : LCT
Nhà sản xuất : CPC Biotech